Magazyn Skarpa Warszawska Nr 1 (165) styczeń 2023

ISBN

9772084422313(01)

Nadszedł rok 2023, który rozpoczyna ważna dla Polski i dla Warszawy rocznica. Mija bowiem 160 lat od wybuchu powstania styczniowego. Chociaż powstanie to miało charakter ogólnonarodowy, to właśnie krwawo tłumione manifestacje patriotyczne w Warszawie stały się jedną z głównych przyczyn zbrojnego wystąpienia Polaków przeciw rosyjskiemu zaborcy.
W styczniowym numerze „Skarpy Warszawskiej" dużo uwagi poświęcamy więc zagadnieniom związanym z tym ważnym dla całego narodu wydarzeniem. Piotr Wierzbicki opisuje historię Cytadeli Warszawskiej, w której więziono powstańców i wykonywano wyroki śmierci na tych najgroźniejszych w oczach Rosjan. Adam Podlewski przypomina z kolei sylwetki pięciu poległych, czyli ofiar starć manifestacji politycznej z 27 lutego 1861 r., a Adam Węgłowski opisuje losy sztyletnika Emanuela Szafarczyka, organizatora zamachów na wpływowych Rosjan i służalczych wobec zaborcy Polaków.
Polecam również Państwa uwadze artykuł Grzegorza Miki o budowie wieżowca, w którym mieści się hotel Marriott, jak również tekst Katarzyny Dzierzbickiej na temat pałacyku Kraszewskiego i Chałubińskiego. O niezwykłych przygodach Giacoma Casanovy w Warszawie pisze Łukasz Czarnecki, a o warszawskich szybkobiegaczach Grzegorz Wojciechowski. Ewa Salwin przypomina z kolei historię powstania Teatru Polskiego, który obchodzi w styczniu 110-lecie swojej działalności.
W najnowszej „Skarpie Warszawskiej" znajdą Państwo również wywiady z dyrektorem Muzeum Historii Polski Robertem Kostro oraz pisarkami – Agnieszką Lis, autorką Siostry wirtuoza, i Ewą Salwin, autorką Rewii. Dla miłośników dawnej Warszawy przygotowaliśmy zaś niespodziankę w postaci plakatu, ukazującego dwa ciekawe krajobrazy przedwojennej stolicy.