Magazyn Skarpa Warszawska Nr 2 (178) luty 2024

Data premiery

02.2024

Liczba stron

100

ISBN

9772084422412(02)

Rok wydania

2024

Praga naszą małą Ojczyzną

Luty to w „Skarpie Warszawskiej" miesiąc, w którym szczególnie przyglądamy się naszej małej Ojczyźnie. Praga-Północ to nasz drugi dom, tu mieści się redakcja naszego czasopisma oraz siedziba wydawnictwa. Czujemy się z tym miejscem bardzo związani.

W zeszłym roku otrzymaliśmy nagrodę Floriana, z której jesteśmy bardzo dumni. Jest to wyraz docenienia naszej pracy, którą codzienne wykonujemy, by mówić o stolicy naszego kraju, o jej historii, teraźniejszości i przyszłości. Jako „Skarpa Warszawska" czujemy się zobowiązani do świadczenia o tym, co było ważnym elementem tożsamości naszego miasta, a więc kładziemy szczególny nacisk na jak najbarwniejsze odmalowanie szczegółów z życia miasta, z małych, codziennych trosk i radości naszych przodków, którzy, tak jak my, byli warszawiakami.

Celem niniejszego numeru jest przyjrzenie się historii bezpośredniej okolicy naszej redakcji, czyli Pradze-Północ. Przyglądamy się naszej małej Ojczyźnie przez pryzmat nieoczywistości i refleksji o wpływie czasu na pamięć własną dzielnicy.

Poznamy więc historię warszawskich szopek, poszukamy śladów osadnictwa olenderskiego, zajrzymy do hali dworca petersburskiego, przejdziemy się ulicą Targową, by poznać historię jej kamienic, jak również przypomnimy sobie historię szpitala praskiego.

W obecnym numerze czytelnicy odnajdą również wywiad z burmistrzem Pragi-Północ, panem Pawłem Lisieckim.

Rafał Bielski

Redaktor Naczelny

OD REDAKCJI

Praga naszą małą Ojczyzną

TEMAT NUMERU: Praga naszą małą Ojczyzną

WIADOMOŚCI ZE SKARPY

Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny Melchiora Steidla powróciło do Polski

List do Seniora – zachęta do pisania listów

 

architektura

Praski modernizm ukryty

Grzegorz Mika

 

Z SZUFLAdY KOLEKCJONERA

Z szuflady kolekcjonera Rafała Bielskiego

 

TEMAT NUMERU

Pierwszy na przedmieściu

Piotr Wierzbicki

 

Piątka z ulicy Targowej

Aleksandra Stefaniak

 

Ojciec Szmulowizny

Przemysław Ciunowicz

 

Praski domek Matki Boskiej

Adam Podlewski

 

Koleją do cerkwi – o władzy, symbolu i znaku

Ewa Salwin

 

Praski domek Matki Boskiej

Adam Podlewski

 

wywiad

Chciałbym, aby Praga była miejscem dla wszystkich

Z Pawłem Lisieckim, burmistrzem Pragi-Północ, o przyszłości dzielnicy rozmawia Rafał Bielski.

 

Bez przeszłości nie byłoby nas

Rozmowa z prezesem spółki PGE, p. Wojciechem Dąbrowskim, o wystawie „Klisze pamięci. Labirynty" i zaangażowaniu w projekt.

 

Auschwitz-Birkenau może się powtórzyć

Rozmowa z o. Kazimierzem Malinowskim, kustoszem wystawy „Klisze pamięci. Labirynty". Rozmawia Ewa Salwin.

 

Warszawa detalicznie

Stare i nowe przy Jagiellońskiej

Jakub Jastrzębski

 

warszawskie klimaty

 

Dwumilionowy żonkil
do wręczenia w Warszawie!

 

Ślady osadnictwa olenderskiego

Maria i Przemysław Pilichowie

 

Skaryszewska 11 przywrócić blask historii

 

Pałac pod zaborami – niezbrojna walka o władzę

Ewa Salwin

 

Przeżyłeś, by dać świadectwo

 

Długi powrót Jana III

Krzysztof Bochus

 

Dzwon pokoju

Katarzyna Dzierzbicka

 

Kariera konfidenta

Łukasz Czarnecki

 

Skarpa literacka

Książki