Magazyn Skarpa Warszawska Nr 3 (179) marzec 2024

Data premiery

03.2024

Liczba stron

100

ISBN

9772084422412(03)

Rok wydania

2024

Warszawa marginesu

W marcowym numerze zajmujemy się przede wszystkim tą Warszawą, której na ogół nie zobaczymy w nurcie popularnym. Mówienie o historii oddolnej, zapomnianej, wykreślanej jest trudniejsze i zdecydowanie mniej powszechne w varsavianistycznym dyskursie publicznym. Uwagę większości zwraca się zdecydowanie ku rozrywce klas oraz ludzi, którzy stanowili ułamek społeczeństwa – to przecież ciekawsze i przyjemniejsze od przyglądania się „dołom" miasta.

Wolimy widzieć – również w historii naszego miasta, naszej stolicy – to, co przyjemne, chwalebne, czyste i najedzone. Odwracamy zaś wzrok na widok biedy, choroby czy przemocy.

Numer marcowy poświęcamy dyskusji o tym, co brzydkie, niewypucowane, co niepokryte blichtrem i przepychem. Wybieramy się na wycieczkę w czasie i przestrzeni ku miejscom zapomnianym lub takim, o których radzi byśmy byli zapomnieć ze względu na własną wygodę.

Rezygnując z lukrowanego mitu Paryża Północy, zwracamy nasz redakcyjny obiektyw ku „melinom", lupanarom, domom uciech i nierządu, ku złodziejom, sutenerom, stręczycielom, paserom i prostytutkom. Uwadze Czytelników polecamy lekturę wywiadu z prof. Mateuszem Rodakiem, autorem monografii Kasiarze w Drugiej Rzeczypospolitej, książki poświęconej środowiskom kasiarskim II RP.

Witamy też na naszych łamach cykl Adama Węgłowskiego o historii kryminalistyki.

Przyglądamy się również, oczywiście, przygotowaniom do wyborów samorządowych – interesuje nas przede wszystkim pomysł kandydatów na ochronę i rewitalizację warszawskich zabytków.

Rafał Bielski

Redaktor Naczelny

Spis treści:

OD REDAKCJI

Warszawa marginesu

TEMAT NUMERU:
DRUGIE OBLICZE „PARYŻA PÓŁNOCY"

 

WIADOMOŚCI ZE SKARPY

Rok pod kreską – wystawa w Muzeum Karykatury

Martín García García w Filharmonii Narodowej

Ptasia symfonia w Filharmonii Narodowej

 

Z SZUFLAdY KOLEKCJONERA

Z szuflady kolekcjonera Rafała Bielskiego

 

TEMAT NUMERU

Drugie oblicze „Paryża Północy"

Grzegorz Mika

 

Utarg albo życie!

Daniel Nalazek

 

Na poprawę złych miejsca od sądu wyznaczone

Piotr Wierzbicki

 

Żoliborz ludzi bezdomnych

Adam Podlewski

 

Schronisko „Cyrk" na Dzikiej

Przemysław Ciunowicz

 

Pożar w burdelu i potrzaskane lustra – krótka notatka o Maju 1905

Ewa Salwin

 

warszawa detalicznie

Pałac bezdomnych

Jakub Jastrzębski

 

wywiad

Incydentalnie i profesjonalnie – rozmowa o kasiarzach II RP

O palnikach acetylenowych, rakach i „krojeniu" kas ogniotrwałych z profesorem Mateuszem Rodakiem, autorem książki Kasiarze w Drugiej Rzeczypospolitej, rozmawia Ewa Salwin.

 

Zawsze warto mieć nadzieję

Wywiad z Markiem Kozubalem. Będzie mowa o żmudnej pracy nad odzyskiwaniem zaginionych dzieł sztuki, archiwalnych kwerendach i akcjach jak z sensacyjnego filmu. Pytania zadaje Ewa Salwin.

 

warszawskie klimaty

W pułapce między życiem i śmiercią

Adam Węgłowski

 

Powrót damy w żałobie

Krzysztof Bochus

 

Gospoda „Pod Retmanem"

Katarzyna Dzierzbicka

 

Madonny kresowe w kościołach Warszawy

Maria i Przemysław Pilichowie

 

Oś Saska – historia

Ewa Salwin

 

Skarpa literacka

„Bielański przewodnik literacki"

Fragment książki

„Sekrety domu Bille.
Tom 1" , Agnieszka Janiszewska

Fragment książki

Książki